Nationale Heldendag 2018 vindt helaas geen doorgang!

Geachte heer, mevrouw,

U heeft van mij een uitnodiging ontvangen voor het bijwonen van de vierde Nationale Heldendag op vrijdag 16 november a.s. in het Provinciehuis van Zuid-Holland. lk waardeer het zeer dat u heeft aangegeven aanwezig te zullen zijn.

Het spijt mij buitengewoon u namens het bestuur van de Stichting Carnegie Heldenfonds en de overige medewerkende organisaties te moeten meedelen dat de Nationale Heldendag als gevolg van onvoorziene omstandigheden geen doorgang kan vinden. Graag hadden wij ook dit jaar vanuit het motto “Er schuilt een held in iedereen” gewone Nederlanders in het zonnetje gezet die zich veelal met gevaar voor eigen leven voor een medemens hebben ingezet.

Vanzelfsprekend blijven wij ons gedurende het gehele jaar inspannen om getoonde heldenmoed en dapperheid te belichten en te decoreren.

Met vriendelijke groet,

drs. J. Smit
Commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland
Voorzitter van het bestuur van de Stichting Carnegie Heldenfonds