Meld een held

Kent u iemand die u wil voordragen voor een onderscheiding? Dat is mogelijk onder de volgende voorwaarden:

  • De held moet gevaar voor eigen leven of gevaar voor eigen lijf en goed hebben gelopen bij de redding;
  • De heldendaad heeft niet langer dan 10 jaar geleden plaatsgevonden;
  • De held is ouder dan 18 jaar op het moment van de redding;
  • De held heeft de redding niet verricht tijdens werk als hulpverlener (politieagent, brandweer, militair etc.).

Voor jeugdigen (helden jonger dan 18 jaar) geldt niet dat ze zelf (levens)gevaar moeten hebben gelopen. Zij kunnen in dat geval beloond worden met een herinneringsgeschenk.

Iedereen kan een redder aanmelden bij het Fonds; van een burgemeester of een politiefunctionaris tot een familielid of vriend. U vult het aanmeldformulier in, samen met een politierapport en/of een krantenartikel over de redding.

Verzoeken om het toekennen van een onderscheiding kunnen uitsluitend schriftelijk worden gedaan, vul onderstaand invulformulier volledig in (gelieve alle vragen te beantwoorden), sla het vervolgens op het en stuur het naar carnegieheldenfonds@pzh.nl.

FORMULIER MELD EEN HELD

Eventueel kan eerst informatie worden gevraagd bij de stichting. Dat kan telefonisch of per e- mail.

Wat gebeurt er na uw aanvraag?

De secretaris van het Carnegie Heldenfonds maakt na ontvangst van de aanvraag een korte samenvatting van alle gegevens van de redding voor het bestuur en geeft een advies over de toekenning van een onderscheiding, een herinneringsgeschenk of een andere beloning.

Als het bestuur besluit een onderscheiding of een beloning te verlenen krijgt de aanvrager bericht. Tussen het indienen van een aanvraag en een bestuursbesluit liggen in de regel ongeveer vier maanden.

Het bestuur vraagt aan de burgemeester van de gemeente waar de redding plaatsvond of aan de burgemeester van de woonplaats van de redder de toegekende medaille of het geschenk uit te reiken. Soms gebeurt het ook wel dat een directeur in zijn/haar bedrijf of een politiechef op het politiebureau een medaille of geschenk uitreikt.

Degene die de uitreiking verzorgt bepaalt samen met de degene die de voordracht deed en de redder een datum voor de uitreiking. Hiervan wordt de Stichting weer op de hoogte gebracht, zodat indien gewenst een vertegenwoordiger van het bestuur aanwezig kan zijn bij de uitreiking.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Als u een held meldt, verwerkt de Stichting Carnegie Heldenfonds bovenstaande persoonsgegevens in haar beveiligd documentmanagementsysteem. Zij gebruikt deze gegevens uitsluitend om de voordracht te beoordelen en daarop vervolgens de bestuursbeslissing te baseren. De gegevens worden één jaar bewaard te rekenen vanaf de datum van de beslissing op de voordracht. De gegevens worden nimmer aan derden ter beschikking gesteld.