Bestuur

Geplaatst op door

Voorzitter
De heer drs. J. Smit
Commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland

Penningmeester
De heer mr. J.C.G.M. Bakker
Algemeen econoom bij het Bisdom Rotterdam

Ambtelijk secretaris
De heer J.L. Sneep
Adviseur Kabinetszaken en Veiligheid bij het Kabinet van de commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland

De heer J.V.T.M. Stierhout

Luitenant-generaal J.F.A.M. van Griensven
Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht

Vice-voorzitter
De heer B.A.J. Jongejan MD
Directeur van de Koninklijke Nationale Bond voor Reddingswezen en EHBO “Het Oranje Kruis”

Bestuurlijk secretaris
De heer D. Mikkelsen
Marketing Manager North West Europe bij Remeha

Mevrouw E.E. Lieben
Regionaal commandant brandweer Haaglanden en voorzitter veiligheidsdirectie veiligheidsregio Haaglanden

Mevrouw mr. drs J.W.E. Spies
Burgemeester van Alphen aan den Rijn


De bestuurders van het Carnegie Heldenfonds ontvangen geen beloning. Wel kunnen zij “reis- en verblijfkosten in rekening brengen voor het bijwonen van vergaderingen en voor het instellen van onderzoeken in het belang van en in verband met het doel van de stichting”.

RSIN dan wel fiscaal nummer van de Stichting Carnegie Heldenfonds: 28 74 374