Echte Heldenverhalen

Quote

In de aanloop naar de Nationale Heldendag 2019 worden een aantal gedecoreerde helden en hun bijzondere verhalen uitgelicht. Het eerste heldenverhaal is die van Thom Groenen uit Vught, hij ontving vanuit de Kanselarij der Nederlandse Orden de Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon voor zijn heldhaftige optreden bij een spoorwegovergang. 

‘Achteraf stortte mijn wereld even in.’ Op 7 maart 2019 kwam Thom Groenen uit Vught met zijn fiets bij een spoorwegovergang. ‘Het was heel raar weer die dag, met zon, regen en wind. Een vrouw die me op haar scooter tegemoet reed, zag niet dat de slagboom naar beneden kwam, waardoor ze er tegenaan klapte en viel. En met een vreemde manoeuvre schoof ze door op de spoorbaan. Er kwam op volle vaart een intercity aan, dus gooide ik mijn fiets en rugtas op de grond om de vrouw te helpen. Ze lag met haar voet onder de scooter waardoor het me niet lukte om haar overeind te krijgen. Toen heb ik haar aan haar jas naar het andere spoor gesleept. Voor de scooter was ik te laat.’

‘Toen de trein voorbij was, hielpen andere omstanders de vrouw overeind. Veel mensen kwamen naar me toe en zeiden dat ik een held was, maar het kwam niet binnen. Ik was in een shock en voelde me verdrietig en boos. Eigenlijk kan ik het nog steeds niet helemaal bevatten, maar ik vind het de normaalste zaak van de wereld om mensen te helpen.’

‘Ik wist dat ik een onderscheiding zou ontvangen, waardoor ik zelf kon kiezen wie er bij de uitreiking aanwezig zouden zijn. Het werd een informele en gemoedelijke uitreiking met een paar mooie woorden van de burgemeester.’

 

Vicepremier Hugo de Jonge decoreert held tijdens Nationale Heldendag 2019

Quote

Vicepremier en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge – foto Rijksoverheid

In tijden van nood, geweld en aanslagen is het een geruststellende gedachte dat er ook mensen  in onze samenleving zijn die, vaak met gevaar voor eigen leven, actie ondernemen als dat nodig is. Op de Nationale Heldendag staat het Platform Heldenwaardering bewust stil bij onze helden. Tijdens een feestelijke ceremonie op donderdag 7 november a.s. in de Glazen Zaal te Den Haag worden deze bijzondere mensen gedecoreerd voor hun getoonde heldenmoed en dapperheid door o.a. vicepremier en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge.

In de huidige, soms vluchtige maatschappij is het van groot belang af en toe stil te staan bij begrippen als heldenmoed en dapperheid. Dit zijn vormen van goed burgerschap, iets wat vandaag de dag soms in het gedrang komt. De heldenmoed en dapperheid van onze helden vormen het ultieme voorbeeld van omzien naar elkaar.

Prominente gasten

Het thema van de 4e editie van de Nationale Heldendag is ‘Nederland omarmt zijn helden’’. Tijdens een aansprekend programma met prominente sprekers wordt stilgestaan bij de heldendaden van de te decoreren helden en bij het maatschappelijke debat over ‘je burgerplicht doen’. Prominente gasten zijn, naast de helden, onder andere vicepremier en minister Hugo de Jonge, politiechef Regionale Eenheid Amsterdam Frank Paauw en de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen. Daarnaast wordt er muzikale medewerking verleend door het Koperkwintet van de Marinierskapel der Koninklijke Marine.

Onderscheidingen

Het belangrijkste onderdeel van de middag is uiteraard het uitreiken van de verschillende onderscheidingen. Het betreffen hier de Koninklijke Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon, de bronzen legpenningen van het Carnegie Heldenfonds en de zilveren penningen van de Koninklijke Maatschappij tot Redding van Drenkelingen. De eerstgenoemde onderscheiding is de hoogste burgerlijke onderscheiding in Nederland, die slechts enkele malen per jaar wordt uitgereikt. In totaal worden tijdens de Nationale Heldendag 2019 zeven helden onderscheiden.

Platform Heldenwaardering

Het Platform Heldenwaardering wordt voorgezeten door de voorzitter van het Carnegie Heldenfonds en tevens Commissaris van de Koning in Zuid-Holland Jaap Smit en bestaat  uit de partners Stichting Carnegie Heldenfonds, Kanselarij der Nederlandse Orden, Koninklijke Maatschappij tot Redding van Drenkelingen, Brandweer Nederland, Nationale Politie en Defensie.

Commissaris van de Koning in Zuid-Holland Jaap Smit – Foto Provincie Zuid-Holland