Geslaagde Nationale Heldendag 2019 in de Glazen Zaal

Quote

Groepsfoto – Bas Kijzers fotografie

Tijdens de Nationale Heldendag 2019 stond de maatschappelijke bewustwording rondom heldenmoed en dapperheid centraal en werden helden geëerd en gedecoreerd. Op deze feestelijke bijeenkomst kreeg Joop Weeren (76 jaar, woonachtig in Ooij) een van de hoogste burgerlijke onderscheidingen in Nederland opgespeld: de Koninklijke Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon in brons. Vicepremier en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge reikte deze bijzondere onderscheiding namens de Koning uit. Joop Weeren heeft deze onderscheiding ontvangen voor zijn heldhaftige optreden tijdens een woningbrand bij zijn buurman. Ook drie andere helden hebben voor hun aandeel bij deze reddingsactie een onderscheiding ontvangen vanuit het Carnegie Heldenfonds. In totaal zijn zeven helden onderscheiden voor hun bijzondere en dappere heldendaden.

Bjorn van der Putten (20 jaar) en Yannick van der Putten (18 jaar) probeerden de brandende woning van hun buurman te betreden door de ruit van de woning en  bij de voordeur in te slaan. Aan de achterzijde van de woning heeft Marcel Eijkhout (51 jaar) vervolgens de ruit ingeslagen en is begonnen met het blussen van de brand. Doordat  Joop Weeren de hoofdgaskraan wist dicht te draaien kon het vuur geblust worden en waren de hulpdiensten in staat het slachtoffer uit de woning te halen. Zonder ingrijpen van deze helden had het slachtoffer het waarschijnlijk niet overleefd.

Tijdens de toespraak van Hugo de Jonge sprak hij de helden toe en zei hij ‘’misschien heeft u alleen geen moment nagedacht over uw eigen veiligheid toen u in de bres sprong voor het leven van een ander, en dat maakt u juist tot held”. In het bijzonder richtte hij zich tot Joop Weeren. Nadat Joop op het podium geroepen werd, zei Hugo de Jonge: ”het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagt u de erepenning voor Menslievend Hulpbetoon in brons te verlenen. Ik zal u nu de bijbehorende versierselen opspelden”. Luid applaus volgde. Joop Weeren heeft de Koninklijke Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon in brons ontvangen vanuit de Kanselarij der Nederlandse Orden. De broers Bjorn en Yannick van der Putten hebben evenals Marcel Eijkhout de bronzen legpenningen van het Carnegie Heldenfonds ontvangen uit handen van voorzitter van het Carnegie Heldenfonds en tevens Commissaris van de Koning in Zuid-Holland Jaap Smit.

Joop Weeren krijgt de onderscheiding van vicepremier en minister VWS Hugo de jonge- Bas Kijzers fotografie

Naast onderscheidingen van het Carnegie Heldenfonds en de Kanselarij, heeft de Koninklijke Maatschappij tot Redding van Drenkelingen ook drie helden onderscheiden voor een heldhaftig optreden. Twee buitenschilders die in hun auto een regenbuitje af zaten te wachten, hoorden geschreeuw en zagen een auto op de kop in de Groenburgwal in Amsterdam landen. Zonder Aarzelen gingen zij te water om de personen uit de auto te bevrijden. Het lukte ze in eerste instantie de bestuurder te bevrijden. Een tweede poging van de schilders en een derde omstander om de bijrijder te bevrijden mislukte. De aangesnelde hulpdiensten lukte dit wel en zij bevrijdden de bewusteloze Franse vrouw uit de auto waarna zij gereanimeerd moest worden. Voor het heldhaftige optreden van deze drie helden ontvingen zij de zilveren penningen van de KMRD.

De vierde editie van de Nationale Heldendag was een groots succes. Op de mooie, intieme locatie van de Glazen Zaal in Den Haag eerde een volle zaal gasten onze Nederlandse helden. Gastsprekers spraken lovende woorden en de landelijke media besteedde veel aandacht aan het onderwerp. Ben je benieuwd naar de fragmenten? Hieronder staat een lijst van diverse radio en tv programma’s en geschreven media en die aandacht hebben besteed aan de Nationale Heldendag 2019. Alle foto’s van de Nationale Heldendag kun je hier terugkijken.

TV:

Radio:

Geschreven media:

Echte Heldenverhalen

Quote

In de aanloop naar de Nationale Heldendag 2019 worden een aantal gedecoreerde helden en hun bijzondere verhalen uitgelicht. Het eerste heldenverhaal is die van Thom Groenen uit Vught, hij ontving vanuit de Kanselarij der Nederlandse Orden de Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon voor zijn heldhaftige optreden bij een spoorwegovergang. 

‘Achteraf stortte mijn wereld even in.’ Op 7 maart 2019 kwam Thom Groenen uit Vught met zijn fiets bij een spoorwegovergang. ‘Het was heel raar weer die dag, met zon, regen en wind. Een vrouw die me op haar scooter tegemoet reed, zag niet dat de slagboom naar beneden kwam, waardoor ze er tegenaan klapte en viel. En met een vreemde manoeuvre schoof ze door op de spoorbaan. Er kwam op volle vaart een intercity aan, dus gooide ik mijn fiets en rugtas op de grond om de vrouw te helpen. Ze lag met haar voet onder de scooter waardoor het me niet lukte om haar overeind te krijgen. Toen heb ik haar aan haar jas naar het andere spoor gesleept. Voor de scooter was ik te laat.’

‘Toen de trein voorbij was, hielpen andere omstanders de vrouw overeind. Veel mensen kwamen naar me toe en zeiden dat ik een held was, maar het kwam niet binnen. Ik was in een shock en voelde me verdrietig en boos. Eigenlijk kan ik het nog steeds niet helemaal bevatten, maar ik vind het de normaalste zaak van de wereld om mensen te helpen.’

‘Ik wist dat ik een onderscheiding zou ontvangen, waardoor ik zelf kon kiezen wie er bij de uitreiking aanwezig zouden zijn. Het werd een informele en gemoedelijke uitreiking met een paar mooie woorden van de burgemeester.’

 

Vicepremier Hugo de Jonge decoreert held tijdens Nationale Heldendag 2019

Quote

Vicepremier en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge – foto Rijksoverheid

In tijden van nood, geweld en aanslagen is het een geruststellende gedachte dat er ook mensen  in onze samenleving zijn die, vaak met gevaar voor eigen leven, actie ondernemen als dat nodig is. Op de Nationale Heldendag staat het Platform Heldenwaardering bewust stil bij onze helden. Tijdens een feestelijke ceremonie op donderdag 7 november a.s. in de Glazen Zaal te Den Haag worden deze bijzondere mensen gedecoreerd voor hun getoonde heldenmoed en dapperheid door o.a. vicepremier en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge.

In de huidige, soms vluchtige maatschappij is het van groot belang af en toe stil te staan bij begrippen als heldenmoed en dapperheid. Dit zijn vormen van goed burgerschap, iets wat vandaag de dag soms in het gedrang komt. De heldenmoed en dapperheid van onze helden vormen het ultieme voorbeeld van omzien naar elkaar.

Prominente gasten

Het thema van de 4e editie van de Nationale Heldendag is ‘Nederland omarmt zijn helden’’. Tijdens een aansprekend programma met prominente sprekers wordt stilgestaan bij de heldendaden van de te decoreren helden en bij het maatschappelijke debat over ‘je burgerplicht doen’. Prominente gasten zijn, naast de helden, onder andere vicepremier en minister Hugo de Jonge, politiechef Regionale Eenheid Amsterdam Frank Paauw en de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen. Daarnaast wordt er muzikale medewerking verleend door het Koperkwintet van de Marinierskapel der Koninklijke Marine.

Onderscheidingen

Het belangrijkste onderdeel van de middag is uiteraard het uitreiken van de verschillende onderscheidingen. Het betreffen hier de Koninklijke Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon, de bronzen legpenningen van het Carnegie Heldenfonds en de zilveren penningen van de Koninklijke Maatschappij tot Redding van Drenkelingen. De eerstgenoemde onderscheiding is de hoogste burgerlijke onderscheiding in Nederland, die slechts enkele malen per jaar wordt uitgereikt. In totaal worden tijdens de Nationale Heldendag 2019 zeven helden onderscheiden.

Platform Heldenwaardering

Het Platform Heldenwaardering wordt voorgezeten door de voorzitter van het Carnegie Heldenfonds en tevens Commissaris van de Koning in Zuid-Holland Jaap Smit en bestaat  uit de partners Stichting Carnegie Heldenfonds, Kanselarij der Nederlandse Orden, Koninklijke Maatschappij tot Redding van Drenkelingen, Brandweer Nederland, Nationale Politie en Defensie.

Commissaris van de Koning in Zuid-Holland Jaap Smit – Foto Provincie Zuid-Holland

Geslaagde Nationale Heldendag 2017 Madurodam

Quote


Foto’s: Rick Smulders

Bekijk hier alle foto’s Heldendag 2017

Eerste kinderhelden ontvangen hoge onderscheiding tijdens kinderheldenviering
Acht helden gedecoreerd tijdens feestelijke Nationale Heldendag

Den Haag, 17 november 2017 – Vandaag tijdens de Nationale Heldendag hebben maar liefst acht helden een onderscheiding ontvangen. Divano Dorder (18 jaar, woonachtig in Spijkenisse) ontving zelfs de Koninklijke Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon in brons. Hij is onderscheiden met deze hoge dapperheidsonderscheiding voor zijn doortastende optreden toen twee mannen op de vlucht amok maakten in een Rotterdamse metro. Ook drie kinderhelden ontvingen een onderscheiding, omdat zij – vaak met het gevaar voor eigen leven – het leven van een medeburger hebben gered.

Een van de drie kinderhelden was Rianne van der Molen (14) die, samen met haar grootvader Arend van der Molen, een hoogbejaarde vrouw redde die met haar scootmobiel te water geraakt was. Twee andere kinderhelden én broers Leander (10) en Silvian (8) Zegwaard ontvingen een onderscheiding voor het redden van een baby die in een buggy in het water terecht gekomen was. Puck Mulder, Steven Janssen en Reinier Schurer ontvingen een onderscheiding voor een redding toen een vrouw met haar auto in de Noordzee terechtgekomen was.

De onderscheidingen zijn uitgereikt vanuit de Kanselarij der Nederlandse Orden, de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen en het Carnegie Heldenfonds.

Zeventien kinderhelden gehuldigd tijdens Nationale Kinderheldendag
Naast de acht helden huldigde Madurodam vandaag in Madurodam ter ere van Nationale Kinderheldendag zeventien kinderhelden vanwege hun heldendaden. In het bijzijn van honderden kinderen zijn hun namen geslagen in het beeld van George Maduro, oorlogsheld uit de Tweede Wereldoorlog. Dagelijks inspireert Madurodam kinderen om in de voetsporen van haar naamgever te treden, door bij hen empathie, onbaatzuchtigheid en zelfvertrouwen te ontwikkelen. Het afgelopen jaar hebben verschillende kinderen laten zien al over deze karaktereigenschappen te beschikken, in de vorm van een echte heldendaad, of juist een sociaal-maatschappelijke daad.

De volgende kinderhelden zijn vereeuwigd in Madurodam: Rianne van der Molen (14 jaar) uit Zuidhorn, Leander Zegwaard (10 jaar) en Silvian Zegwaard (8 jaar) uit Schiedam, Liam Koster (8 jaar) uit Bodegraven, Sander Beek (9 jaar) uit Vriezenveen, Jayla Rijnsdorp (9 jaar) uit Maarsen, Délany Verduijn Lunel (10 jaar) uit Vleuten, Adjay Orie (16 jaar) uit Bleiswijk, , Noah Ahlbom (15 jaar) uit Amsterdam, Jona Mulder (11 jaar) uit Heiloo, Rohan van Velden (7 jaar) uit Spijkenisse, Lars Schotting (8 jaar) uit Goudswaard, Ruben den Engelse (15 jaar) uit Apeldoorn, Floris van Dijk (15 jaar) uit Maassluis, Kevin van Dijk (15 jaar) uit Maassluis, Bas van der Reijden (13 jaar) uit Tilburg en Loujein Al Rabeei (12 jaar) uit Elst.

Het Carnegie Heldenfonds dankt het vfonds en Sichting Nh1816 voor het mede mogelijk maken van de Nationale Heldendag.

17 November óók Nationale Kinderheldendag

Quote


Dit jaar wordt op 17 november voor het eerst ook een Nationale Kinderheldendag georganiseerd. De Nationale Kinderheldendag is  een initiatief van Madurodam.

Waarom vieren wij Nationale Kinderheldendag?

Madurodam is vernoemd naar George Maduro, een oorlogsheld uit de Tweede Wereldoorlog. Met gevaar voor eigen leven leidde hij tijdens deze oorlog succesvol een belangrijke aanval tegen de Duitsers. In Madurodam inspireren we dagelijks kinderen om in zijn voetsporen te treden. Door bij hen empathie, onbaatzuchtigheid en zelfvertrouwen te ontwikkelen.

Tijdens de Nationale Kinderheldendag wordt stilgestaan bij kinderen die hebben laten zien dat ze over deze drie kernwaarden beschikken. Door uitzonderlijke moed te tonen in de vorm van een échte heldendaad, of juist door een sociale, maatschappelijke daad te doen. Als eerbetoon zullen tijdens een feestelijke bijeenkomst de namen van deze kinderhelden worden  vereeuwigd in het beeld van George Maduro, op het plein voor Madurodam.

Later op de dag vindt, ook in Madurodam, de bijeenkomst van de Nationale Heldendag plaats, waarbij stilgestaan wordt bij mensen die een ander gered hebben of daartoe een poging gedaan hebben en daar zelf gevaar bij gelopen hebben.