Uitreiking onderscheidingen ter gelegenheid van Nationale Heldendag 2020

Quote

 

Bekijk hier de uitzending van 23 november 2020

 

De viering van de Nationale Heldendag heeft dit jaar een andere invulling gekregen dan de voorgaande vier edities. Geen gezamenlijke bijeenkomst met een ceremonie waarin onderscheidingen werden uitgereikt vanuit de Kanselarij der Nederlandse Orden, de Koninklijke Maatschappij tot Redding van Drenkelingen en de Stichting Carnegie Heldenfonds. De maatregelen voor de beteugeling van  het coronavirus leidden dit jaar tot een andere opzet van de door het Platform Heldenwaardering  te organiseren Nationale Heldendag.

De uitreiking van de onderscheidingen aan de helden heeft in de afgelopen weken in een drietal gemeentehuizen verspreid  over het land plaatsgevonden met op 23 november het tv-programma Tijd voor MAX met deze helden als middelpunt. Het persbericht vertelt hierover meer.

Vanuit de Stichting Carnegie Heldenfonds hebben Jelle Stoker, Jouke Wobma en Johann Velkers uit handen van hun burgemeester Tjeerd van der Zwan de zilveren draagmedaille en het loffelijk getuigschrift ontvangen. Deze helden hebben op 18 augustus 2020 een automobilist uit een brandende auto gered. Dit gebeurde bij ‘het klaverblad’ in Heerenveen.

Giel de Koning

Bij Koninklijk Besluit is aan Giel de Koning uit Gemert-Bakel, door tussenkomst van de Kanselarij der Nederlandse Orden, de Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon in brons toegekend. Deze koninklijke onderscheiding is hem uitgereikt door burgemeester Michiel van Veen. Giel heeft zijn overbuurvrouw begin 2020 uit haar brandende huis gered.

Burgemeester Sybrand van Haersma Buma van de gemeente Leeuwarden heeft aan Eric Schipper (nog geen foto beschikbaar) de zilveren medaille van de Koninklijke Maatschappij tot Redding van Drenkelingen uitgereikt. Deze held heeft op 17 april 2020 een baby uit de Leeuwarder stadsgracht gered.

Tijd voor MAX zet helden in het zonnetje

Maandag 23 november ontvangt Tijd voor MAX de helden die onlangs een prestigieuze onderscheiding hebben gekregen. De helden zijn gedecoreerd vanuit het Platform Heldenwaardering, bestaande uit de Kanselarij der Nederlandse Orden, het Carnegie Heldenfonds en de Koninklijke Lees verder

Geslaagde Nationale Heldendag 2019 in de Glazen Zaal

Quote

Groepsfoto – Bas Kijzers fotografie

Tijdens de Nationale Heldendag 2019 stond de maatschappelijke bewustwording rondom heldenmoed en dapperheid centraal en werden helden geëerd en gedecoreerd. Op deze feestelijke bijeenkomst kreeg Joop Weeren (76 jaar, woonachtig in Ooij) een van de hoogste burgerlijke onderscheidingen in Nederland opgespeld: de Koninklijke Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon in brons. Vicepremier en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge reikte deze bijzondere onderscheiding namens de Koning uit. Joop Weeren heeft deze onderscheiding ontvangen voor zijn heldhaftige optreden tijdens een woningbrand bij zijn buurman. Ook drie andere helden hebben voor hun aandeel bij deze reddingsactie een onderscheiding ontvangen vanuit het Carnegie Heldenfonds. In totaal zijn zeven helden onderscheiden voor hun bijzondere en dappere heldendaden.

Bjorn van der Putten (20 jaar) en Yannick van der Putten (18 jaar) probeerden de brandende woning van hun buurman te betreden door de ruit van de woning en  bij de voordeur in te slaan. Aan de achterzijde van de woning heeft Marcel Eijkhout (51 jaar) vervolgens de ruit ingeslagen en is begonnen met het blussen van de brand. Doordat  Joop Weeren de hoofdgaskraan wist dicht te draaien kon het vuur geblust worden en waren de hulpdiensten in staat het slachtoffer uit de woning te halen. Zonder ingrijpen van deze helden had het slachtoffer het waarschijnlijk niet overleefd.

Tijdens de toespraak van Hugo de Jonge sprak hij de helden toe en zei hij ‘’misschien heeft u alleen geen moment nagedacht over uw eigen veiligheid toen u in de bres sprong voor het leven van een ander, en dat maakt u juist tot held”. In het bijzonder richtte hij zich tot Joop Weeren. Nadat Joop op het podium geroepen werd, zei Hugo de Jonge: ”het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagt u de erepenning voor Menslievend Hulpbetoon in brons te verlenen. Ik zal u nu de bijbehorende versierselen opspelden”. Luid applaus volgde. Joop Weeren heeft de Koninklijke Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon in brons ontvangen vanuit de Kanselarij der Nederlandse Orden. De broers Bjorn en Yannick van der Putten hebben evenals Marcel Eijkhout de bronzen legpenningen van het Carnegie Heldenfonds ontvangen uit handen van voorzitter van het Carnegie Heldenfonds en tevens Commissaris van de Koning in Zuid-Holland Jaap Smit.

Joop Weeren krijgt de onderscheiding van vicepremier en minister VWS Hugo de jonge- Bas Kijzers fotografie

Naast onderscheidingen van het Carnegie Heldenfonds en de Kanselarij, heeft de Koninklijke Maatschappij tot Redding van Drenkelingen ook drie helden onderscheiden voor een heldhaftig optreden. Twee buitenschilders die in hun auto een regenbuitje af zaten te wachten, hoorden geschreeuw en zagen een auto op de kop in de Groenburgwal in Amsterdam landen. Zonder Aarzelen gingen zij te water om de personen uit de auto te bevrijden. Het lukte ze in eerste instantie de bestuurder te bevrijden. Een tweede poging van de schilders en een derde omstander om de bijrijder te bevrijden mislukte. De aangesnelde hulpdiensten lukte dit wel en zij bevrijdden de bewusteloze Franse vrouw uit de auto waarna zij gereanimeerd moest worden. Voor het heldhaftige optreden van deze drie helden ontvingen zij de zilveren penningen van de KMRD.

De vierde editie van de Nationale Heldendag was een groots succes. Op de mooie, intieme locatie van de Glazen Zaal in Den Haag eerde een volle zaal gasten onze Nederlandse helden. Gastsprekers spraken lovende woorden en de landelijke media besteedde veel aandacht aan het onderwerp. Ben je benieuwd naar de fragmenten? Hieronder staat een lijst van diverse radio en tv programma’s en geschreven media en die aandacht hebben besteed aan de Nationale Heldendag 2019. Alle foto’s van de Nationale Heldendag kun je hier terugkijken.

TV:

Radio:

Geschreven media:

Echte Heldenverhalen

Quote

In de aanloop naar de Nationale Heldendag 2019 worden een aantal gedecoreerde helden en hun bijzondere verhalen uitgelicht. Het eerste heldenverhaal is die van Thom Groenen uit Vught, hij ontving vanuit de Kanselarij der Nederlandse Orden de Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon voor zijn heldhaftige optreden bij een spoorwegovergang. 

‘Achteraf stortte mijn wereld even in.’ Op 7 maart 2019 kwam Thom Groenen uit Vught met zijn fiets bij een spoorwegovergang. ‘Het was heel raar weer die dag, met zon, regen en wind. Een vrouw die me op haar scooter tegemoet reed, zag niet dat de slagboom naar beneden kwam, waardoor ze er tegenaan klapte en viel. En met een vreemde manoeuvre schoof ze door op de spoorbaan. Er kwam op volle vaart een intercity aan, dus gooide ik mijn fiets en rugtas op de grond om de vrouw te helpen. Ze lag met haar voet onder de scooter waardoor het me niet lukte om haar overeind te krijgen. Toen heb ik haar aan haar jas naar het andere spoor gesleept. Voor de scooter was ik te laat.’

‘Toen de trein voorbij was, hielpen andere omstanders de vrouw overeind. Veel mensen kwamen naar me toe en zeiden dat ik een held was, maar het kwam niet binnen. Ik was in een shock en voelde me verdrietig en boos. Eigenlijk kan ik het nog steeds niet helemaal bevatten, maar ik vind het de normaalste zaak van de wereld om mensen te helpen.’

‘Ik wist dat ik een onderscheiding zou ontvangen, waardoor ik zelf kon kiezen wie er bij de uitreiking aanwezig zouden zijn. Het werd een informele en gemoedelijke uitreiking met een paar mooie woorden van de burgemeester.’

 

Vicepremier Hugo de Jonge decoreert held tijdens Nationale Heldendag 2019

Quote

Vicepremier en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge – foto Rijksoverheid

In tijden van nood, geweld en aanslagen is het een geruststellende gedachte dat er ook mensen  in onze samenleving zijn die, vaak met gevaar voor eigen leven, actie ondernemen als dat nodig is. Op de Nationale Heldendag staat het Platform Heldenwaardering bewust stil bij onze helden. Tijdens een feestelijke ceremonie op donderdag 7 november a.s. in de Glazen Zaal te Den Haag worden deze bijzondere mensen gedecoreerd voor hun getoonde heldenmoed en dapperheid door o.a. vicepremier en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge.

In de huidige, soms vluchtige maatschappij is het van groot belang af en toe stil te staan bij begrippen als heldenmoed en dapperheid. Dit zijn vormen van goed burgerschap, iets wat vandaag de dag soms in het gedrang komt. De heldenmoed en dapperheid van onze helden vormen het ultieme voorbeeld van omzien naar elkaar.

Prominente gasten

Het thema van de 4e editie van de Nationale Heldendag is ‘Nederland omarmt zijn helden’’. Tijdens een aansprekend programma met prominente sprekers wordt stilgestaan bij de heldendaden van de te decoreren helden en bij het maatschappelijke debat over ‘je burgerplicht doen’. Prominente gasten zijn, naast de helden, onder andere vicepremier en minister Hugo de Jonge, politiechef Regionale Eenheid Amsterdam Frank Paauw en de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen. Daarnaast wordt er muzikale medewerking verleend door het Koperkwintet van de Marinierskapel der Koninklijke Marine.

Onderscheidingen

Het belangrijkste onderdeel van de middag is uiteraard het uitreiken van de verschillende onderscheidingen. Het betreffen hier de Koninklijke Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon, de bronzen legpenningen van het Carnegie Heldenfonds en de zilveren penningen van de Koninklijke Maatschappij tot Redding van Drenkelingen. De eerstgenoemde onderscheiding is de hoogste burgerlijke onderscheiding in Nederland, die slechts enkele malen per jaar wordt uitgereikt. In totaal worden tijdens de Nationale Heldendag 2019 zeven helden onderscheiden.

Platform Heldenwaardering

Het Platform Heldenwaardering wordt voorgezeten door de voorzitter van het Carnegie Heldenfonds en tevens Commissaris van de Koning in Zuid-Holland Jaap Smit en bestaat  uit de partners Stichting Carnegie Heldenfonds, Kanselarij der Nederlandse Orden, Koninklijke Maatschappij tot Redding van Drenkelingen, Brandweer Nederland, Nationale Politie en Defensie.

Commissaris van de Koning in Zuid-Holland Jaap Smit – Foto Provincie Zuid-Holland