17 November óók Nationale Kinderheldendag

Quote


Dit jaar wordt op 17 november voor het eerst ook een Nationale Kinderheldendag georganiseerd. De Nationale Kinderheldendag is  een initiatief van Madurodam.

Waarom vieren wij Nationale Kinderheldendag?

Madurodam is vernoemd naar George Maduro, een oorlogsheld uit de Tweede Wereldoorlog. Met gevaar voor eigen leven leidde hij tijdens deze oorlog succesvol een belangrijke aanval tegen de Duitsers. In Madurodam inspireren we dagelijks kinderen om in zijn voetsporen te treden. Door bij hen empathie, onbaatzuchtigheid en zelfvertrouwen te ontwikkelen.

Tijdens de Nationale Kinderheldendag wordt stilgestaan bij kinderen die hebben laten zien dat ze over deze drie kernwaarden beschikken. Door uitzonderlijke moed te tonen in de vorm van een échte heldendaad, of juist door een sociale, maatschappelijke daad te doen. Als eerbetoon zullen tijdens een feestelijke bijeenkomst de namen van deze kinderhelden worden  vereeuwigd in het beeld van George Maduro, op het plein voor Madurodam.

Later op de dag vindt, ook in Madurodam, de bijeenkomst van de Nationale Heldendag plaats, waarbij stilgestaan wordt bij mensen die een ander gered hebben of daartoe een poging gedaan hebben en daar zelf gevaar bij gelopen hebben.

17 November is het Nationale Heldendag!

Quote


Op 17 november 2017 wordt voor de derde keer de Nationale Heldendag georganiseerd. Vanuit verschillende invalshoeken wordt op deze dag aandacht geschonken aan dapperheid en heldenmoed als bijzondere uitingen van goed burgerschap. Het thema is: “Er schuilt een held in iedereen”.

Helden eren is onderdeel van een cultuur van omzien naar elkaar. Juist in deze tijd is het van groot belang deze vorm van goed burgerschap onder de aandacht van de bevolking te brengen. Dit vanuit het besef dat burgers zich meer “mede-eigenaar” van de samenleving dienen te voelen dan slechts “klant”.

De Nationale Heldendag is een initiatief van het bestuur van de Stichting Carnegie Heldenfonds. Inmiddels is de organisatie verbreed en verlenen diverse instanties hun medewerking, zoals de Kanselarij der Nederlandse Orden en de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen.

Dit jaar wordt een bijeenkomst voor genodigde georganiseerd ter ere van de Nationale Heldendag. Deze bijeenkomst wordt gehouden in Madurodam.
Tijdens de bijeenkomst worden enige helden gedecoreerd die veelal met gevaar voor eigen leven zich hebben ingezet voor een medeburger. Daaronder zijn dit jaar ook jonge kinderen, die tevens vanuit het Madurodam Kinderfonds in het zonnetje worden gezet. Ook is er muziek en geven inspirerende sprekers hun visie op dapperheid en heldenmoed. Voorafgaand aan de bijeenkomst van de Nationale Heldendag op het plein voor Madurodam bij het standbeeld van George Maduro een bijeenkomst zal plaatsvinden voor kinderhelden, georganiseerd door Madurodam.

 

De heer R. Caris uit Nederweert-Eind ontvangt op 30 september 2017 de bronzen legpenning van het Carnegie Heldenfonds

Quote


Bron: Nederweert24/Harold Kuepers

Op 27 april 2017 rond 03.00 uur passeerde de heer Caris de brug over de Noordervaart in Nederweert-Eind. Hij zag dat er een vrouw in het water lag. De heer Caris sprong direct het water in en slaagde er in het slachtoffer met de nodige inspanningen naar de rand van het kanaal te brengen.


De steile rand van het kanaal bood echter vrijwel geen houvast om omhoog te klimmen. Daarnaast was sprake van met betonnen platen verstevigde oevers, die ongeveer 70 centimeter boven het waterniveau uitstaken. Bovendien was de temperatuur van het water was 3 graden celcius. Nadat de heer Caris toch zonder hulp op de kant was geklommen, kon hij het slachtoffer uit het water omhoog trekken. Aansluitend trachtte hij assistentie te organiseren. Zijn mobiele telefoon werkte echter niet meer als gevolg van de aanraking met het water en tot viermaal toe reden auto’s voorbij. Een vijfde automobilist stopte die vervolgens 112 belde.

Daarna arriveerden politie en ambulance. Het bestuur is op grond hiervan van oordeel dat de heer Caris met gevaar voor eigen lijf en goed het slachtoffer heeft gered. Zijn optreden getuigt van goed burgerschap en verdient waardering. De burgemeester van Nederweert, de heer H.F.M. Evers, heeft de heer Caris in aanwezigheid van onder andere zijn familie en vrienden, de bronzen legpenning en het loffelijk getuigschrift uitgereikt.

De heer A. de Jong uit Bilthoven ontvangt de zilveren draagmedaille van het Carnegie Heldenfonds

Quote

Uitreiking Carnegie Medaille aan Anne de Jong De Bilt

De heer S.C.C.M. Potters, burgemeester van De Bilt, heeft op 18 september 2017 de hoogste onderscheiding mogen uitreiken aan de heer A. de Jong uit Bilthoven, te weten de zilveren draagmedaille en het loffelijk getuigschrift. Op 26 maart 2017 omstreeks

19.40 uur brak brand uit in een bovenwoning aan de Beatrixlaan 46 in Bilthoven. De bewoonster van het pand kon zichzelf en haar kinderen in veiligheid brengen en belde aan bij de woning van de heer De Jong. Hij vernam van haar dat er op de eerste verdieping van de woning

Uitreiking Carnegie Medaille aan Anne de Dong De Bilt

in de slaapkamer van haar kind brand was. Hij aarzelde geen moment en spoedde zich naar de woning van zijn buurvrouw om te kijken wat er te redden viel. Hij liep de trap op en nam waar dat het bed op de slaapkamer direct rechts naast de trap in brand stond. Hij zag in de badkamer een kinderbadje met water

staan. De bovenverdieping vulde zich snel met hete en giftige gassen, afkomstig van het brandende bed. De heer De Jong gooide de inhoud van het badje over de vuurhaard die daardoor geblust werd. Het bestuur is van mening dat de heer De Jong met gevaar voor zijn eigen

leven de brandende woning is ingegaan, omdat hij zich wilde vergewissen of iedereen zich in veiligheid had kunnen brengen. Hij heeft in een oogwenk besloten dit te doen, hetgeen hem ernstig letsel heeft bezorgd.

 

Uitreiking bronzen legpenning Carnegie Heldenfonds aan mevrouw G.D.C. Garcia Lopez in Amersfoort

Quote


Burgemeester L.M.M. Bolsius heeft op 18 september 2017 in het stadhuis van Amersfoort de bronzen legpenning en het loffelijk getuigschrift uitgereikt aan mevrouw Garcia Lopez. Zij heeft op een bijzondere wijze invulling gegeven aan het begrip goed burgerschap dat essentieel is in een samenleving waarin burgerparticipatie hoog in het vaandel staat.
Zij was op zondagmiddag 26 maart 2017 met haar dochtertje van 2,5 jaar aan het wandelen in de omgeving van de vijver aan het Neptunusplein in Amersfoort. Zij hoorde twee vrouwen in grote paniek gillen en had direct in de gaten dat er een kind vermist werd. Daarop zocht zij de omgeving af en keek ook onder de brug. Daar zag zij een baby van naar schatting 1,5 jaar op de rug in het water drijven. Mevrouw Garcia Lopez riep om hulp maar niemand reageerde. Zij vertrouwde haar eigen dochtertje toe aan een voor haar onbekende persoon toe en ging alleen het water van de vijver in. De overige omstanders bleven toekijken. Zij schatte de diepte van het zeer koude water op 1.70 meter, terwijl zij zelf 1.51 meter lang is. Het was ook donker onder de brug. Desondanks heeft zij de baby uit het water kunnen halen en overgedragen aan de moeder. De redding geschiedde zonder tussenkomst van de hulpdiensten.

Uitreiking van een medaille van het Carnegie Heldenfonds aan de heren D.G.J. Gijsbers en B.J. Nijland op 6 september 2017

Quote


Mevrouw L.H.M. van Ruijven-van Leeuwen, burgemeester van de gemeente Lingewaal, heeft op 6 september in het gemeentehuis de zilveren draagmedaille van het Carnegie Heldenfonds uitgereikt aan de heer Gijsbers en de bronzen draagmedaille aan de heer B.J. Nijland. Ook ontvingen zij het loffelijk getuigschrift.

Het bestuur van het fonds heeft naar aanleiding van de aanvraag van de burgemeester besloten hen te onderscheiden als waardering voor hun moedige inzet met gevaar voor eigen leven bij het redden van de bestuurster uit een auto die op de kop in een sloot was beland en daarna in brand vloog.

De heren Gijsbers en Nijland zijn daarbij op verschillende manieren geholpen door enige andere voorbijgangers. Het bestuur van het Carnegie Heldenfonds heeft in zijn beslissing op de aanvraag nadrukkelijk zijn waardering voor hun inzet uitgesproken. Echter, van toekenning van een onderscheiding ook aan hen, heeft het bestuur op grond van de voor een aanvraag geldende beoordelingsgronden, geen aanleiding kunnen vinden.  Zij hebben van het gemeentebestuur een boeket bloemen ontvangen.